Thanh toán

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Tượng phật di lặc xoài Gỗ hương Gia Lai liền khối 13x9x8  × 1 600,000 
Tổng phụ 600,000 
Giao hàng
Tổng 600,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.