Thanh toán

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Tượng tùy duyên Gỗ huyết long liền khối 7x20x6  × 1 400,000 
Tổng phụ 400,000 
Giao hàng
Tổng 400,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.